Tusnádfürdő

Nyilatkozat - ideiglenes tartózkodásra

|Személyazonossági/Útlevél száma


Személyazonossági/Útlevél szerinti lakcímIGEN NEM


IGEN NEM

Tusnádfürdő területén 24 óránál többet tartózkodom a következő lakcímen:


Itt tartózkodásom ideje alatt elérhető vagyok:IGEN NEM


IGEN NEM

Tapasztalja saját magán az alábbi tüneteket?


IGEN NEM

IGEN NEM


IGEN NEM

IGEN NEM

Jelen nyilatkozatot alapja: Az államelnök által kihírdetett 30 napos szükségállapot kiterjesztve egész Romániára, a koronavirus COVID-19 járvány terjedésének megelőzése érdekében. A tusnádfürdői Helyi Sürgösségi Esetek Bizottságának 2/2020-as számú határozata 7.cikkely: A külföldről, illetve más helyiségekből érkező személyek, akik Tusnádfürdő területén lesznek elszállásolva, tartózkodásuk céljától függetlenül, kötelesek kitölteni egy nyilatkozatot az on-line platformon. A nyilatkozat kitöltése kötelező a kihírdetett készenléti állapot ideje alatt is, az országos sürgösség esetek bizottságának 24/2020 határozata alapján.

A nyilatkozatban megadott személyes adatokat a tusnádfürdői Helyi Sürgösségi Esetek Bizottsága gyűjti és dolgozza fel. A kért és összegyűjtött adatokat és információkat, a személyes adatok védelméről és ezen adatok szabad áramlásáról szóló, 679/2016 rendelet rendelkezéseivel összhangban dolgozzák fel, az alapvető jogokkal kapcsolatos alapelvek szigorú betartása mellett. Azok a személyek, akiknek az adatait feldolgozzák, az adatkezelőhöz címzett aláírt, keltezett és írásbeli kérésükkel gyakorolhatják módosítási, beavatkozási és felszólalási jogaikat:

Ismerve a Büntető Törvénykönyv 326. cikkely rendelkezéseit a hamis nyilatkozatokról és a Büntető törvénykönyv 352. cikkelyét, a betegségmegelőzés megakadályozásáról, kijelentem, hogy saját felelősségemre vállalom és betartom a kötelező megelőzési és védelmi intézkedéseket, amelyet a katonai rendeletek írnak elő a koronavírus COVID-19 terjedésének megelőzéséről

Egyetértek azzal, hogy az átadott információk az illetékes hatóságok számára megtekinthetők és feldolgozhatók