Orașul Băile Tușnad

Declaratie de ședere

|Nr. act de identitate


Domiciliu conform.act de identitate/pașaportDA NU


DA NU

Estimez că voi rămâne în orasul Băile Tușnad mai mult de 24 de ore, la următoarea adresa:


Pe perioada șederii în orașul Băile Tușnad pot fi contactat la:DA NU


DA NU

Aveți una sau mai multe dintre următoarele simptome?


DA NU

DA NU


DA NU

DA NU

Aviz important si acord: IIn contextul declarării stării de urgență la nivelul României în legătură cu infecția noului coronavirus COVID – 19 , conform prevederilor hotărârii nr.2/2020 al Comitetului Local pentru Situatii de Urgență al orașului Băile Tușnad art.7 Persoanele sosite din străinătate sau din alte localități, care se vor caza pe teritoriul orașului Băile Tușnad, indiferent de scopul șederii, au obligația completării formularului pe platformă online. Este obligatoriu completarea declarației de ședere și în perioada stării de alertă declarat conform Hot.CNSU nr.24/2020.

Vă rugăm să rețineți că datele și informațiile furnizate aici sunt solicitate pentru colectarea si prelucrarea de către Comitetul Local de Situatii de Urgență a orașului Băile Tușnad. Datele si informatiile solicitate si colectate sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date, cu respectarea strictă a principiilor legate de drepturile fundamentale. Persoanele ale căror date sunt prelucrate, beneficiază de dreptul de a-și exercita drepturile de modificare, intervenție și opoziție printr-o cerere semnată,datată și scrisă adresată operatorulu de date:

Cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaratii și art.352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că mă voi conforma la măsurile obligatorii de prevenire și protecție COVID-19 aprobate prin ordonanțe militară

Sunt de acord ca informatiile furnizate pot fi consultate și prelucrate de către autoritățile competente