Dokumentumok

Megtekintés

Lista funcțiilor plătite din fonduri publice

Megtekintés

Indicator 2020

Megtekintés

Indicator 2019

Megtekintés

Cont de rezumat patrimonial 2020

Megtekintés

Cont de execuție venituri 2020

Megtekintés

Cont de execuție cheltuieli 2020

Megtekintés

Buget venituri 2020

Megtekintés

Buget general 2020

Megtekintés

Buget cheltuieli 2020

Megtekintés

Bilanț 2020

Megtekintés

Achiziții 2020

Megtekintés

Organigrama

Megtekintés

Regulament de ordine interioară

Megtekintés

Regulamentul de organizare și funcținoare