Helyi adók és illetékek részleg


- A helyi adók és illetékek, késedelmi kamatok, büntető kamatok, bírságok és más helyi jövedelmek megállapítása, ellenőrzése, figyelemmel kísérése és behajtása
- A természetes és jogi személyek épületadó,földadó megállapítására vonatkozó bevallások, valamint a közlekedési eszközök adójának megállapítására vonatkozó bevallások átvétele
- Helyi adók és illetékek megállapítása a természetes és jogi adófizetők által benyújtott nyilatkozatok alapján, valamint az adóügyi határozatok összeállítása
- Az adózók iratainak kiegészítése a helyi adó és illetékek megállapításához szükséges aktákkal, (telekkönyv. topográfiai vázlatok, adás-vételi szerződés és egyéb szükséges dokumentumok, örökösök igazolása, lakóhely), az adózók által benyújtott nyilatkozatok helyességének helyszíni ellenőrzése
- Az adófizetők tulajdonában álló épületek, földterületek és közlekedési eszközök nyilvántartásának vezetése
- Az adóterhelési és adómentességi nyilvántartás vezetése
- Fizetési értesítés és fizetési felszólítás elkészítése
- Bírságok, bírósági költségek nyilvántartásának vezetése, fizetési felszólítás elkészítése és a tartozások behajtása.