Könyvelés, pénzügyi, személyzeti és közbeszerzési részleg


Az iroda tevékenysége:
- irányítja a Polgármesteri hivatal és az annak alárendelt pénzügyi intézmények pénzügyi és gazdasági tevékenységét;
- a törvényes határidőkre összeállítja Tusnádfürdő Város költségvetés-tervezetét, alátámasztva mindazzal a dokumentációval, amire a Helyi Tanácsnak és a fő hitelengedélyezőnek szüksége van a helyi költségvetés elfogadásához;
- közleményeket bocsát ki a helyi költségvetésből finanszírozott intézmények számára az elfogadott költségvetésük szintjéről, valamint ellenőrzi azok költségvetésbe való illeszkedését;
- a helyi költségvetés alapján összeállítja a hitelkeretek megnyitását a Helyi Önkormányzat, valamint a hozzátartozó intézmények számára;
- megszervezi és vezeti a Helyi Önkormányzat teljes könyvviteli tevékenységét, összeállítja a negyedéves és éves könyvelési mérleget, és annak mellékleteit az aktuális törvények előírásai szerint;
- háromhavonta begyűjti a tanügyi intézményektől a könyvelési mérleget és annak mellékleteit, ellenőrzi, összesíti és a Hargita Megyei Pénzügyi Hivatalnak bemutatja azokat;
- biztosítja a saját belső pénzügyi ellenőrzési törvény alkalmazását;
- összeállítja a banki átutaláshoz szükséges aktákat és ezekről kimutatást készít;

ILIE EDIT, főfelügyelő
Telefon 0745999818