Program de lucru: L-J 730-1600 Vineri 730-1300
Proiecte de hotărâre

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.41/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8/2018 privind aprobarea realizării investițiilor și emiterea unei autorizație de construire

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7/2018 privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Tușnad,precum şi cuantumuluiu indemnizaţiei de şedinţă lunară de care beneficiază consilierii locali

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.6/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5/2018 cu privire la scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren a numitei Szabo Elisabeta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/2018 privind aplicarea prevederilor Cap.X art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal asupra proprietății deținută de S.C.WILDFARM S.A

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3/2018 privind aplicarea prevederilor Cap.X art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal asupra proprietății deținută de numiţii Rădescu Neagu-Oltea-Vlad şi Rădescu Voicu-Udrea-Dan

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2/2018 privind aplicarea prevederilor Cap.X art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal asupra proprietății deținută de numita Coman Zărescu Camelia

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2018 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare  

Anul 2018.

Anul 2017.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 /2017
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea definitivă a
deficitului sectiunii de dezvoltare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2/2017
privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3/2017 cu privire la scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren
a numitei Szabo Elisabeta.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/2017
privind aprobarea măsurilor de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5/2017
privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în oraşul Băile Tușnad

Anexa nr.1 la Proi.HCL nr.5/2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 /2017
privind aprobarea criteriilor şi a metodologiei de încadrare a clădirilor și a terenurilor situate în
intravilanul orașului Băile Tușnad,în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite,în vederea majorării
impozitului pentru aceste clădiri şi terenuri

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7/2017
privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8/2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.9/2017
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.10/2017
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11/2017
privind aprobarea modificării tarifelor la serviciul public de salubrizare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 /2017
privind modificarea Hotărârii nr.34/2016 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pe anul 2017.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13/2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale
“WELLNESS TUSNAD” S.R.L pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/2017
privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor la serviciul public de alimentare
cu apă potabilă şi de canalizare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.15/2017
privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă socială,în ordinea de prioritate

   Anexa nr.1 la Proiect de Hotărâre nr.15/2017

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.16/2017
privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local

PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.17/2017
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
orașului Băile Tușnad și instituţiilor publice

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18/2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici aferente obiectivului de investiție „EXTINDERE COMPLEX BALNEAR BĂILE TUŞNADJUD.HARGHITA”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.19/2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor culturale din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.20/2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.21/2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul turismului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22/2017
cu privire la numirea administratorilor la S.C.WELLNESS TUSNAD S.R.L

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.23/2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.24/2017
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor sociale şi stabilirea chiriei

   Anexa nr.1 la Proiect de Hotărâre nr.24/2017

   Anexa nr.3 la Proiectul de Hotărâre nr.24/2017

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.25/2017
privind stabilirea chiriei la locuinţele pentru tineri,destinate închirierii,pentru titularii de contract în oraşul Băile Tuşnad

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26/2017
privind aprobarea proiectului ”AMENAJĂRI PARCURI ŞI SPAŢII VERZI ÎN STAŢIUNEA BALNEARĂ
BĂILE TUŞNAD”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27,28,29/2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30/2017 privind organizarea unui eveniment

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Tușnad,precum şi cuantumului indemnizației de şedinţă lunară de care beneficiază consilierii locali

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.33/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.34/2017 privind acceptarea unei donaţie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.35/2017 privind rectificarea bugetului local și aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.36/2017 privind scoaterea din funcţiune,casarea şi demolarea unei construcţie

PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.37/2017

PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.38/2017

 PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.39/2017 

PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.40/2017 

2016.

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.48/2017 privind rectificarea bugetului local și aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2017 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.49/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50/2017 privind achiziţionarea părţilor sociale deţinut de S.C.APEMIN TUSNAD S.A

PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.51/2017 privind majorarea capitalului social al S.C. „WELLNESS TUSNAD” S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.52/2017 privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Băile Tuşnad pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53/2017 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad nr.38/2017 privind actualizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiție „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII TURISTICE A STAŢIUNII BALNEARE BĂILE TUŞNAD”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.54/2017 privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

 

2016.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2016
privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2/2016

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24/2016

    Anexa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34/2016

   Anexa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38/2016

   Anexa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42/2016

  Anexa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43/2016

 

 

2015.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2015
privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2/2015
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2014

3.PROIECT DE HOTĂRĂRE NR. 3 /2015
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea
definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare.

5. PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.5/2015
privind includerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al oraşului Băile Tuşnad a bunurilor
rezultate din investitţa „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Băile Tuşnad,judeţul Harghita”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.6/2015
privind aprobarea participării orașului Băile Tușnad la teritoriul LEADER „Csík”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7/2015
cu privire la apartamentarea unei construcție

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8/2015
privind aprobarea valorii și a cotelor părți indivize din investițiile realizate în
cadrul proiectului ” Drumul Apelor Minerale – Lot.2”

9. PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.9/2015
privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de
Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.12/2015
privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.13/2015
privind includerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al oraşului Băile Tuşnad a bunurilor
rezultate din investiţa „Modernizarea,consolidarea și extinderea clădirii Casei de cultură pentru amenajarea unui
complex balnear și „Amenajarea unui traseu pentru cură de teren

14. PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.14/2015
privind aprobarea realizării investițiilor și emiterea unei autorizație de construire

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.15/ 2015
privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Băile Tușnad

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.16/2015
privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia
Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

17. PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.17/2015
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18/2015
privind aprobarea concesionării prin licitaţie a Complexului balnear și a serviciilor aferente

19. PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.19/2015
privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren

20. PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.20/2015
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.21/2015
privind aprobarea concesionării prin licitaţie a Complexului balnear și a serviciilor aferente

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.22/2015
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.23/2015
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al
orașului Băile Tușnad pe anul 2015,alocate pentru activităţi nonprofit de interes local

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.24/2015

 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.25/2015
privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională
pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26/2015
privind revocarea Hotărârii nr. 21/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2015,alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.27/2015
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

2014.

1.Proiect de Hotărâre nr.1/2014  privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

2.Proiect de Hotărâre nr.4/2014  privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare

3.Proiect de Hotărâre nr.5/2014  privind  aprobarea Proiectului de tranzacţie nr. 22540/18.11.2013, referitor la stingerea litigiului din dosarul nr.449/43/2012 al Tribunalului Harghita

 

2013

1. Proiect de Hotărâre nr.1/2013

2. Proiect de Hotărâre nr.2/2013

3. Proiect de Hotărâre nr.5/2013

4. Proiect de Hotărâre nr.6/2013

5. Proiect de Hotărâre nr.7/2013

6. Proiect de Hotărâre nr.8/2013

7. Proiect de Hotărâre nr.10/2013

8. Proiect de Hotărâre nr.18/2013

9. Proiect de Hotărâre nr.19/2013

 

ÎnapoiCalendar evenimente
vremea
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Primăria orașului Băile Tușnad - Strada Oltului nr.63, 535100 Băile Tușnad, jud.Harghita, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018