Munkaprogram: H-Cs 730-1600 Péntek 730-1300
Így ünnepeltünk Március 15-én

https://www.facebook.com/mariko.melles/videos/o.1697667437175391/1161021467262682/?type=2&theater

 

 

1848 március idusának eseményeit minden magyar ember ismeri, s szívén viseli, Pósa Lajos költőnk szavaival élve, mi is,az ünneplő egybegyûltek itt Tusnádfürdőn, méltóságteljesen emlékeztünk meg  Nemzeti Ünnepünkről.

„Áldott legyen emléke a Márciusi ifjúságnak!

Kibontották összegöngyölt zászlaját az igazságnak.

Minden szavuk égzengés volt,végigdörgött hazánk felett...

Koporsói mély álmából fölkeltette a nemzetet.

 

Áldott legyen emléke a Márciusi ifjuságnak!

Virág termett a nyomukban,mint a meleg napsugárnak.

Fönn lengették a lobogót,egy csöpp vér se hullott rája...

És kihajtott egy nap alatt, a szabadság rózsafája. „

    Idei rendezvényünk kezdetét vette a Csíkszéki Mátyás Huszárok lovas felvonulásával, a város utcáin.

                                                                              

A díszünnepség rendezvénysorozata a Milleniumi Emlékparkban folytatódott, a Huszáregyesület ünnepélyes fogadásával.

 

Nyitányként , az újtusnádi  Pro Musica fúvószenekar és a tusnádfürdői Kisboldogasszony Egyházi Kórus közös fellépésében elhangzott  a  „Szózat”, vezényelte Virág Imre karnagy.

Az ünnepélyes áldást és közös imát, Bilibók Géza, katólikus plébános és Bakcsy Gábor református lelkész mondták.

Ezt követően kopjafa avatásra került sor a Milleniumi Emlékparkban , Kis- Sándor József aradi vértanú emlékére, amely emlékmûvet a Mátyás Huszáregyesület allíttatta.

Ezzel egyidőben kerültek megszentelésre a történelmünk jelentős személyiségeit ábrázoló szobrok, Szent István királyunk, Hunyadi János valamint Szent László király szobor-együttes, melyeket Kovács Csaba, fafaragó készített el, az előző alkotások elődjeinek felújítása céljából.

Ünnepi beszédek sorozata következett, gazdagon közbeillesztett  kulturális-megemlékező programokkal kiegészitve a megemlékezést.

Albert Tibor, városunk polgármestere köszöntötte az ünneplőket.

Dr. Zsigmond Barna Pál, főkonzul Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolta.

A Jókai Mór Általános iskola diákjainak mûsora következett, betanította Köllő Zsófia, magyar szakos tanár.

Az előadás létrehozásában közremûködtek: Fábián Laura és Köllő Zsófia tanárok, Lázár Annamária és Zólya Piroska tanítók.

Ezt követően Tánczos Barna, szenátor tartotta meg ünnepi beszédét.

Továbbá a Kisboldogasszony  kórus és a Pro Musica fúvoszenekar kiséretében egyházi énekek csendültek fel, régi magyar egyházi himnuszunk, a "Boldogasszony anyánk.."és a"Szûz Mária, edesanyánk/Nemzetünk reménye..." , Virág Imre karnagy vezényletében.

Dr. Lévai István Zoltán, Budapest XVIII kerület polgármester helyettesének beszéde következett.

a Háromszék Néptánc Együttes táncosai verbunkos táncukkal tették még felemelőbbé az ünnep hangulatát.

 

Továbbá Bicske Város, testvértelepülésünk küldöttségének előadásai következtek.

Pálffy Károly polgármester ünnepi beszéde hangzott el.

majd ezt követően zenés összeállítással léptek fel Bicske fiataljai. 

Tessely Zoltán, magyar országgyûlési képviselő és miniszterelnöki biztos, ünnepi beszédét követően átadta Albert Tibor polgármesternek azon magasrangú magyar állami kitüntetést,amelyet  Áder János köztársasági elnök adományozott, a  Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, a nemzeti identitás megőrzése és a Kárpát-medencei magyarság összetartozását szolgáló, aktív és rendkívül sokoldalú közéleti szerepvállalása valamint mintaadó településvezetői munkája elismeréseként.

Az ünnepély záróbeszédét Melles Mária, alpolgármester és a rendezvény moderátora mondta.

A rendezvény következő momentuma a koszoruzási ünnepség volt. Az ünneplő közönség, a fúvószenekar kíséretével átvonult a Turulmadár emlékmûhöz.

A kegyelet koszorúit helyezték el, meghívottjaink és a helyi szervezetek képviselői,méltó főhajtással és tisztelettel.

Az ünnepély záróakkordjaként felcsendültek himnuszaink, "Isten áldd meg a magyart!"és a Székely himnusz, a Kisboldogasszony kórus és a Pro Musica közremûködésével, az ünneplő közösség is bekapcsolódva a közös éneklésbe.

 

Felemelő, megtisztelő, ünnepélyes hangulat volt, jó volt együtt ünnepelni!

Te, Március 15.

                                                        Pán Attila Krisztián

 

Március 15., te szent, te gyász, te tavasz.

Te, aki oly sok emléket hordasz.

Te, aki láttad ezernyi ember elesését,

Te, aki érezted katonáknak kiontatott vérét.

 

Te nap, te éjszaka,

Te háború, te béke,

Magyaroknak március 15-éje.

 

A mai nap rád emlékezünk.

Magyarokkal együtt, veled együtt érzünk.

Bár gyász és sötétség a múltunk.

Magyarok, mi akkor is büszkék vagyunk.

Összefogás, hazaszeretet.

Ez a mi kulcsszavunk,

Akárhol is legyünk a nagyvilágban,

Mi egyek vagyunk, és azok is maradunk.

 

Jöhet bármi rút és mostoha,

A magyar meg nem nyugszik soha.

Kard a kezében,

Bátorság a szívében,

Istenben vetett hite.

A magyar mindig fel van készülve.

 

Minden magyarnak odakint:

Emlékezz meg, mondj egy imát,

Engeszteld a kínt.

Légy velük, énekeld 48 emberét,

Hangoztasd még egyszer a forradalmárok versét.

 

Bár lehet, hogy Európa csendes, újra csendes,

Akkor is

Hangoztasd hangod.

Mutasd meg, hogy a magyar képes talpra állni még egyszer is.

 

Te március, te 15., te tavasz,

Mindig is fogunk emlékezni.

Te mindig igaz és hû maradsz.

                                                       http://www.poet.hu/vers/158990

 

https://www.facebook.com/mariko.melles/videos/o.1697667437175391/1161021467262682/?type=2&theater

 

 

 

 

 

 

 

VisszaEseménynaptár
időjárás
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala - Olt utca 114 szám, 535100 Tusnádfürdő, Hargita megye, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018