Munkaprogram: H-Cs 730-1600 Péntek 730-1300
Megemlékezés 1848 Március 15 tiszteletére

http://jokaiiskola.ro/index.php/hu/esemenyek/marcius-15-eloadas/

Albert Tibor, Polgármester ünnepi beszéde

Tisztelt ünneplő közösség!
Tisztelt tusnádfürdőiek, kedves Vendégeink

A magyar nemzet megújulásának ünnepén mély áhítattal és büszkeséggel gondolunk azokra, akik életüket feláldozták a hazáért.
A 48-as ifjak a szabadság eszményét tûzték zászlajukra, ezért küzdöttek az utolsó lehelletükkel is.
Az elmúlt évszázadok bebizonyították, hogy nem volt hiábavaló az eszmékért kiontott vér.
Céljaink eléréséhez gyakran nagyon sok időre van szükség, amíg az eredmények láthatóak és érezhetőek lesznek. A szabadságharc kitörése óta eltelt 167 évben nemzetünk átélt két világháborút, diktatúrákat, több millió magyar hagyta el hazáját és több millióan kerültek ki a hazából úgy, hogy azt soha el nem hagyták.

A világon számos országban élnek magyarok, március 15-e a magyar szabadság ünnepe, minden magyar ember büszkén viseli az ünnep jelképét, a piros-fehér-zöld kokárdát.

Nincs olyan erdélyi magyar, akinek a Tusnádfürdőtől alig néhány kilométerre lévő Nyergestető nevének hallatára, nem kezd gyorsabban dobogni a szíve.
Sok győzelmet és vereséget megért székely történelmünk egyik legismertebb színhelye.
Számunkra Nyergestető üzenete a helytállás, a küzdelem és a megmaradás. Ezért szent hely ez.
Ilyés Gyula szavait idézve:
„Ne feledd a tért, ahol elestek ők,
a földet se feledd,
bárhol hulltak el õk, fajtánk hû férfiai, az a föld
szent ügy hős-helye lett.”

Tisztelt egybegyûltek,

Ma nem csak emlékezni kell, de cselekedni is, komoly munkára van szükség népünk és Székelyföld fejlődése érdekében.
A Székelyföldön egyaránt szükség van az idős és ifjú nemzedékre, a munkásra, az értelmiségire, a gerinces politikai vezetésre, akik az érdekeinkért dolgoznak.
Munkánkkal a Székelyföld egységének megtartását és önrendelkezését kell szolgáljuk.
Az összefogás szükségessége ma is ugyanolyan fontos, mint ahogyan őseink tették. Õk hősiesen védték az ország határait, nem adták fel hitüket és nem voltak megalkuvók.

Ez ünnep alkalmával sem hagyhatjuk szó nélkül a minket ért sérelmeket, nem akarunk másodrendû polgárai lenni sem Romániának, sem az Európai Uniónak. Hisz minket is megilletnek azok a jogok, amelyeket az Európa nyugatabbra élő országaiban élő nemzeti kisebbségek élveznek.

Tiltakozunk a nemzeti szimbólumainkat használni nem engedélyező rendeletek ellen.
Tiltakozunk a nemzeti imánk eléneklése végett történt megrovások ellen.
Õseink, amikor egy egységes Európáról álmodoztak, nem tettek különbséget a népek és nemzetek között.
Így, a XXI-ik században felháborító, hogy ilyenek is megtörténhetnek.

Tisztelt jelenlevők,
Március 15-e emlékünnepünk
• Emlékezünk elődeink hősi cselekedeteire
• Megfogalmazzuk követeléseinket
• Imába foglaljuk álmainkat
• Megmaradásunk érdekében kiállunk közösségünk érdekei mellett
Nemzeti ünnepünk alkalmával helye van az örömnek, az ünneplésnek, egymás biztatásának, bátorításának, hisz együtt tudunk továbblépni, egymás szemébe nézni, egy jobb és biztonságosabb jövőt kívánni a magunk és a jövő nemzedék számára a Teremtőtől.
Isten minket úgy segéljen.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

VisszaEseménynaptár
időjárás
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala - Olt utca 114 szám, 535100 Tusnádfürdő, Hargita megye, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018