UGYFÉLFOGADÁSI PROGRAM: HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK : 9.00 - 14.00 PÉNTEK : 9.00 - 13.00:
Mondavilág

       A monda szerint hajdanában azon a helyen, ahol most Tusnádfürdő fekszik, zsombékos, ingoványos terület volt a talajból nagy erővel feltörő szénsavas forrásokkal. Ezek morajáról, csobogásáról nevezték el Beszédmezőnek a helyet. Akkoriban senki sem gyanította, hogy azoknak a vizeknek, amelyekből az állatok ittak, csodatevő hatásuk van. Véletlenségből jöttek rá, hisz mindig vannak szerencsés véletlenek, amelyek változást hoznak a dolgok megszokott rendjébe: egy mezítlábas pásztorfiú terelte a nyáját naponta a Beszédmezőn át, s nagyon elcsodálkozott, amikor a lábán levő fájdalmas kiütések, sebek begyógyultak. A szénsavas források csodatevő hatásának híre hamar elterjedt a környező településeken, s a mocsaras hely mind több látogatót vonzott, beteg embereket, akik már nemcsak a környékről, hanem távolabbi tájakról indultak el a gyógyulás reményében.

http://www.legendarium.ro/tusnadfurdo

Tusnádfürdő történetéből..

 

Emlékképek a régi Tusnádfürdőről, lejegyezte Tánczos Vilmos

 http://epa.oszk.hu/00400/00458/00152/index731b.html

Szent Anna-tó legendája

http://www.legendarium.ro/szent-anna-tava

 

SZENT ANNA-TÓ LEGENDÁJA

A tó keletkezését több legenda is elmeséli. Közös vonásuk a két gonosz testvér, akik várat építettek a környékre, az idősebb a jelenlegi tó helyén, a fiatalabb a Büdös-hegy tetejére. De folytassuk az Orbán Balázs által leírt változattal:
„A két testvér, mindkettő felfuvalkodott, alattvalóin, jobbágyain kegyetlenkedő, az egész vidéken zsarnokoskodó úr, a hűbéri kornak átkos szörnyei, kik embertársaik leigázásán és kínzásán találtak erkölcstelen életök táplálékát, kik az erőt és hatalmat csak rosszra használták.
Egykor idegen utazott a vidéken, ember nem látta gyönyörű négyes fogattal vont, ezüsttől, aranytól csillogó kocsijában, s útja közben meglátogatta a Büdösön lakó fiatalabb grófot. Ez annyira megszerette vendége gyönyörű lovait, hogy azt tőle mindenáron meg akarta szerezni, de midőn a gazdag idegen azt semmi árért eladni nem akarná, kockázni kezdettek, s a házigazda oly szerencsével vagy inkább mesterkedéssel játszott, hogy az idegennek minden pénzét elnyerte, s ez végre is kénytelen volt kedves fogatát két faluért eladni a büdösi grófnak.
Alig jutott ekként a gyönyörű fogat birtokába, hogy átrobogott idősebb testvéréhez. Ez irigyen bámulta öccse új szerzeményét, s midőn gazdag asztalnál arany billikomokból ürítenék a lelkesítő nedvet – mely nemes szívekben nemes gondolatokat, rossz szívekben csakis vétkes ötleteket költ – fennhéjazva említi fel a fiatalabb testvér, hogy bátyja egész életében nem fog az övénél szebb és értékesebb fogatot előmutatni. Ez dühbe jött, s sértett önérzetében azt a fogadást ajánlá, hogy 24 óra alatt ő öccséjénél sokkal szebb és többre becsült fogattal fog megjelenni annak várában; a fogadás díja pedig az, hogy a vesztő fél várát és minden birtokait veszítse. Midőn ezen fogadási feltétel el volt fogadva, az öregebb testvér istentelen fejében felvillant ördögi gondolata kiviteléhez látott, összeterelte a vár jobbágyait, s azok közül a legszebb nyolc szüzet kiválasztván, azokat vad poroszlói által emezeknek iszonyú jajveszékelése között vára udvarára vonszoltatta, hol meztelenre vetkőztetve felhámoztatta és kocsija elé fogatta, oly szándékkal, hogy ezen fogattal jelenjék meg bizonnyal legyőzendő, s így mindenéből kivetkeztendő öccsénél.
Õ maga pattant a bakra, s midőn a siránkozó szemérmes szüzek nógatására indulni nem akarnának, ostorával sújtott az elől fogott legszebb szűzre, kit Annának hívtak. Ez a vérét kiszökeltető csapásra összerázkódva térdre esett, s iszonyú átkot mondott a kegyetlen vár urára, annak várára és környékére. Az ártatlanokat védő Isten meghallgatá az átkot, s iszonyú dörgés és az elemek tombolása között elsüllyedt a vár vad urával együtt, helyén pedig egy szép tó keletkezett, melynek felületén nyolc szűz lebegett, kik Anna kivételével visszatértek övéikhez. Anna itt maradván, az eladott hámok árával fényes imolát épített a tó partjára, s ott ima, hálaadás és jótétemények közt töltve életét, halála után a nép kegyelete a szentek közé sorolta, a keletkezett tavat pedig emlékére Szent Anna-tónak nevezték el".
A többi legendaváltozat 12 szűzről mesél, akik hattyúvá vagy virággá változtak, a várúr pedig sárkánnyá.

Rege a Szent Anna torol

https://www.facebook.com/photo.php?v=256024044522126&set=vb.130085377115994&type=2&theater

http://egyszervolt.hu/anim/szent-anna-to.html

 

 

VisszaEseménynaptár
időjárás
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala - Olt utca 114 szám, 535100 Tusnádfürdő, Hargita megye, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018