Program de lucru: L-J 730-1600 Vineri 730-1300
Politica de confidențialitate

Definiții:

  • "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
  • "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
  • "persoana vizată": vizitatorul site-ului
  • "operator": ORAȘUL BĂILE TUȘNAD, Băile Tușnad, nr. 63, județul Harghita, CIF 4245348
  • "site": site-ul web tusnadfurdo.info

 

Această politică se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal pe acest site operată de operator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site se face conform Regulamentului GDPR în vigoare (Legea 679 din 27 aprilie 2016).

 

Aceste date sunt următoarele:

  • nume și prenume
  • număr telefon
  • adresa de e-mail
  • adresa
  • serie și număr B.I/C.I


Aceste date sunt prelucrate numai după trimiterea formularului de declarație de ședere. (http://tusnadfurdo.info/declaratie-de-sedere/)
 

Dreptul de a cere ștergerea datelor prelucrate:
Aveți dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate pe site prin trimiterea următorului formular prin e-mail la adresa alpolgarmester@tusnadfurdo.info sau prin poștă la adresa operatorului.

 

Operatorul nu a înstrăinat și nu va înstrăina către terți niciodată date cu caracter personal despre vizitatorii site-ului.

 

 

ÎnapoiCalendar evenimente
vremea
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Primăria orașului Băile Tușnad - Strada Oltului nr.114, 535100 Băile Tușnad, jud.Harghita, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018