Program de lucru: L-J 730-1600 Vineri 730-1300
2014

HOTĂRÂREA NR.1/2014

HOTĂRÂREA NR.2/2014

HOTĂRÂREA NR.3/2014

HOTĂRÂREA NR.4/2014

HOTĂRÂREA NR.5/2014

HOTĂRÂREA NR.6/2014 din 31 martie
privind ocuparea temporară a unor terenuri aflate în domeniul public al oraşului BăileTuşnad

HOTĂRÂREA NR.7/2014 din 31 martie
privind dezmembrarea şi trecerea unui teren din domeniul public al oraşului Băile Tuşnad în domeniul privat al oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR. 8/2014 din 15 aprilie
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea Şcolii gimnaziale Jókai Mór Băile Tuşnad”,a cheltuielilor legate de proiect,precum şi a Acordului de Parteneriat

HOTĂRÂREA NR. 9/2014

HOTĂRÂREA NR. 10/2014

HOTĂRÂREA NR. 11/2014

HOTĂRÂREA NR.12/2014 din 28 mai
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2013

 

HOTĂRĂREA NR.13/2014 din 28 mai
privind modificarea art.3 şi art.6 al Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe
proprietatea publică sau privată a oraşului Băile Tuşnad, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau
mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice,aprobat prin Hotărărea nr.10/2014

HOTĂRÂREA NR. 14/2014 din 30 iulie
privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din oraşul Băile Tuşnad

HOTĂRĂREA NR.15/2014 din 30 iulie
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul doi al anului 2014

HOTĂRĂREA NR.16/2014 din 28 august
privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR. 17/2014 din 28 august
privind aprobarea modificării preţurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare,operator S. C. Gospodărie Comunală Tuşnad S. R. L.

HOTĂRĂREA NR.18/2014 din 28 august
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

 

HOTĂRÂREA NR.19/2014 din 28 august
privind aprobarea modelului unui Contract de furnizare

HOTĂRÂREA NR.20/2014 din 28 august
privind acceptarea unei ofertă de donaţie

HOTĂRĂREA NR.21/2014 din 30 septembrie
privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.22/2014 din 30 septembrie
privind dezmembrarea şi trecerea unui teren din domeniul privat
al oraşului Băile Tuşnad în domeniul public al oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRĂREA NR.23/2014 din 30 septembrie
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

HOTĂRĂREA NR.24/2014 din 30 septembrie
privind scoaterea din funcţiune,casarea şi demolarea unei construcţie

 

HOTĂRĂREA NR.25/2014 din 30 octombrie
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

ÎnapoiCalendar evenimente
vremea
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Primăria orașului Băile Tușnad - Strada Oltului nr.114, 535100 Băile Tușnad, jud.Harghita, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018