Program de lucru: L-J 730-1600 Vineri 730-1300
2015

1.HOTĂRÂREA NR.1/2015 privind acordul pentru instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unor  terenuri

2.HOTĂRÂREA NR.2/2015 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare.

 1. HOTĂRÂREA NR.4/2015
  privind aprobarea bugetului local pe anul 2015
 2. HOTĂRÂREA NR.5/2015
  privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2014
 3. HOTĂRÂREA NR.6/2015
  privind includerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al oraşului Băile Tuşnad a bunurilor rezultate
  din investiţia „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Băile Tuşnad,judeţul Harghita”
 4. HOTĂRÂREA NR.7/2015
  cu privire la apartamentarea unei construcție
 5. HOTĂRÂREA NR.8/2015
  privind aprobarea participării orașului Băile Tușnad la teritoriul LEADER „Csík”
 6. HOTĂRÂREA NR.10/2015
  privind aprobarea valorii și a cotelor părți indivize din investițiile realizate în
  cadrul proiectului ” Drumul Apelor Minerale – Lot.2”
 7. HOTĂRĂREA NR.11/2015
  privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia
  Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad
 8. HOTĂRÂREA NR.12/2015
  privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local
 9. HOTĂRÂREA NR.13/2015
  privind includerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al oraşului Băile Tuşnad a bunurilor rezultate
  din investiţa „Modernizarea,consolidarea și extinderea clădirii Casei de cultură pentru amenajarea unui complex
  balnear și „Amenajarea unui traseu pentru cură de teren”
 10. HOTĂRĂREA NR.14/2015
  privind aprobarea realizării investițiilor și emiterea unei autorizație de construire
 11. HOTĂRÂREA NR.15/ 2015
  privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru
  gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Băile Tușnad
 12. HOTĂRÂREA NR.16/2015
  privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională
  pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad
 13. HOTĂRĂREA NR.17/2015
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
 14. HOTĂRÂREA NR.18/2015
  privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren
 15. HOTĂRÂREA NR.19/2015
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
 16. HOTĂRÂREA NR.20/2015
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
 17. HOTĂRÂREA NR.21/2015
  privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului
  Băile Tușnad pe anul 2015,alocate pentru activităţi nonprofit de interes local
 18. HOTĂRÂREA NR.22/2015
  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016
 19. HOTĂRÂREA NR.23/2015
  privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională
  pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad
 20. HOTĂRÂREA NR.24/2015
  privind revocarea Hotărârii nr. 21/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor
  nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2015,alocate pentru activităţi
  nonprofit de interes local
 21. HOTĂRÂREA NR.25/2015
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

 

 

 

 

 

ÎnapoiCalendar evenimente
vremea
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Primăria orașului Băile Tușnad - Strada Oltului nr.114, 535100 Băile Tușnad, jud.Harghita, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018