Program de lucru: L-J 730-1600 Vineri 730-1300
2016

HOTĂRÂREA NR.1/2016
privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.2/2016

HOTĂRÂREA NR.3/2016
privind desemnarea reprezentantului orașului Băile Tușnad în Asociația pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Locale a Județului Harghita

HOTĂRÂREA NR.4/2016
privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de
Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.5/2016
privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2016 pentru activităţi nonprofit de interes local

HOTĂRÂREA NR.6/2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRĂREA NR.7/2016
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
orașului Băile Tușnad și instituţiilor publice

HOTĂRÂREA NR.8/2016
privind modificarea Contractului delegare nr.136/2009 a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și a sistemelor aferente în orașul Băile Tușnad

HOTĂRÂREA NR.9/2016
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional,de soluționare a situațiilor
identificate,precum și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

HOTĂRÂREA NR.10/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor culturale din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.11/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.12/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul turismului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2016

 

HOTĂRÂREA NR.13/2016
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2015

HOTĂRÂREA NR.14/2016
privind acordarea facilităţilor fiscale

HOTĂRÂREA NR.15/2016 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local

   Anexa 1/1-plan de actiuni

   Anexa 1/2

   Anexa 1/3

   Anexa 1/4

H O T Ă R Â R EA NR.16/2016
privind stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule pe drumul public Aleea Sfânta Ana din orașul Băile Tușnad

HOTĂRÂREA NR.17/2016 privind repartizarea locuinţelor rămase vacante pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.18/2016 privind alegerea Comisiei de validare

HOTĂRÂREA NR.19/2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul local al oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.20/2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul local al oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.21/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.22/2016 privind alegerea viceprimarului

HOTĂRÂREA NR.23/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

HOTĂRÂREA NR.24/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad

   Anexa

HOTĂRÂREA NR.25/2016 privind componenţa Comisiei socială

HOTĂRÂREA NR.26/2016 privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.27/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.28/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.29/2016 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de ierarhizare în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor sociale,destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

HOTĂRÂREA NR.30/2016 privind rectificarea bugetului local și aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.31/2016 privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Băile Tușnad
pentru perioada 2015-2020

HOTĂRÂREA NR.32/2016 privind modificarea prin completarea art.3 din Hotărârea nr.29/2016 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de ierarhizare în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor sociale,destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

HOTĂRÂREA NR.33/2016
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.34/2016
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.35/2016
privind rectificarea bugetului local și aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2016

H O T Ă R Â R EA NR.36/2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 37/2016
privind aprobarea proiectului ”AMENAJĂRI PARCURI ŞI SPAŢII VERZI ÎN STAŢIUNEA BALNEARĂ
BĂILE TUŞNAD”

HOTĂRÂREA NR. 38/2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiție
„EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE AMENAJĂRI PARCURI ȘI SPAȚII VERZI ÎN STAȚIUNEA
BALNEARĂ BĂILE TUȘNAD”

HOTĂRÂREA NR. 39/2016
privind aprobarea proiectului ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII
TURISTICE A STAŢIUNII BALNEARĂ BĂILE TUŞNAD”

HOTĂRÂREA NR. 40/2016
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici
aferente obiectivului de investiție „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII TURISTICE A STAŢIUNII BALNEARĂ BĂILE TUŞNAD”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 41/2016

HOTĂRÂREA NR.42/2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

H O T Ă R Â R EA NR.43/2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii orașului Băile Tușnad

 

 

ÎnapoiCalendar evenimente
vremea
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Primăria orașului Băile Tușnad - Strada Oltului nr.114, 535100 Băile Tușnad, jud.Harghita, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018