Program de lucru: L-J 730-1600 Vineri 730-1300
2018

HOTĂRÂREA NR.48/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale “WELLNESS TUSNAD” S.R.L pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.47/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de asistență socială și a Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale

  Anexa nr.1 la Hotărârea nr.47/2018 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ LA NIVELUL ORAȘULUI BĂILE TUȘNAD

HOTĂRÂREA NR.46/2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Băile Tușnad, pentru perioada 2019-2023

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.46/2018  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL ORAȘULUI BĂILE TUȘNAD, PENTRU PERIOADA 2019-2023

HOTĂRÂREA NR.45/2018 privind unele măsuri în domeniul activității de transport public în regim de taxi pe raza orașului Băile Tușnad

Anexa nr.1-5. La HCL nr.45/2018 Regulamentul de organizare și desfășurarea a activității de transport public în regim de taxi în
orașul Băile Tușnad

HOTĂRÂREA NR.44/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.43/2018 privind rectificarea bugetului local și aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.42/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR.41/2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.40/2018 privind includerea în inventar a unui autoturism

HOTĂRÂREA NR.39/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad în Consiliul de Administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Şcolii Gimnaziale „Jókai Mór” din Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.38/2018 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General

HOTĂRÂREA NR.37 /2018 privind aprobarea criteriilor de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu

HOTĂRÂREA NR.36/2018 privind modificarea listei de repartizare a locuinţelor sociale şi stabilirea chiriei

HOTĂRÂREA NR. 35/2018 privind modificarea art.2 din Hotărârea nr.39/2017 privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Local al Orașului Băile Tușnad în parteneriat cu U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare Modernizare/Construire şi dotare de
noi baze de salvamont în judeţul Harghita – Băile Tușnad" în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 7., prioritatea de investiţii 7.1.

HOTĂRÂREA NR. 34/2018 privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.37/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont în oraşul Băile Tuşnad”

HOTĂRÂREA NR. 33 /2018 privind modificarea art.4 din Hotărârea nr.9/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 32/2018 privind aprobarea proiectului ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII TURISTICE A STAŢIUNII BALNEARE BĂILE TUŞNAD”

HOTĂRÂREA NR.31/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.30/2018 privind aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.29/2018 privind transformarea unor posturi şi aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului orașului Băile Tușnad

HOTĂRÂREA NR.28/2018 privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă

HOTĂRÂREA NR.27/2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.26/2018 privind modificarea Hotărârii nr.16/2018 privind implementarea proiectului
„Îmbunătățirea serviciilor publice în orașul Băile Tușnad”

HOTĂRÂREA NR.25/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.24/2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.23/2018 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.22/2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul turismului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2018

   Anexa nr.1 la Hotărârea nr.22/2018 GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanțărilor nerambursabilea programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul turismului de interes local,din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.21/2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2018

   Anexa nr.1 la Hotărârea nr.21/2018 GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanțărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului
de interes local sau zonal din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.20/2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor culturale din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2018

  Anexa nr.1 la Hotărârea nr.20/2018 GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul de finanțare nerambursabilă a programelor,proiectelor și acțiunilor culturale din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.19/2018 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local

HOTĂRÂREA NR.18/2018 privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.17/2018 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale ADI ”Sistemului integrat de management al deșeurilor” Harghita

HOTĂRÂREA NR.16/2018 privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice în orașul Băile Tușnad”

HOTĂRÂREA NR. 15/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiție „AMENAJARE GRUPĂ CU ORAR PRELUNGIT ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR SZIVÁRVÁNY DIN BĂILE TUȘNAD”

HOTĂRÂREA NR.14/2018 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local

HOTĂRÂREA NR. 13 /2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.43/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.12/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 11/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Dotarea completă a sălii laboratorului de fizică/chimie cu mobilier, echipamente si material specific, didactic şi de laborator, la Şcoala Gimnazială Jókai Mór din Băile Tușnad, judeţul Harghita”

HOTĂRÂREA NR.10/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale “WELLNESS TUSNAD” S.R.L pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.9/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.8/2018 privind aprobarea realizării investițiilor și emiterea unei autorizație de construire

HOTĂRÂREA NR.7/2018 privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Tușnad,precum şi cuantumului indemnizaţiei de şedinţă lunară de care beneficiază consilierii locali

HOTĂRÂREA NR.6/2018 cu privire la scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren a numitei Szabo Elisabeta

HOTĂRÂREA NR.5/2018 privind aplicarea prevederilor Cap.X art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal asupra proprietății deținută de S.C.WILDFARM S.A

HOTĂRÂREA NR.4/2018 privind aplicarea prevederilor Cap.X art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal asupra proprietății deținută de numiţii Rădescu Neagu-Oltea-Vlad şi Rădescu Voicu-Udrea-Dan

HOTĂRÂREA NR.3/2018 privind aplicarea prevederilor Cap.X art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal asupra proprietății deținută de numita Coman Zărescu Camelia

HOTĂRÂREA NR.2/2018 privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.1/2018 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare 

ÎnapoiCalendar evenimente
vremea
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Primăria orașului Băile Tușnad - Strada Oltului nr.114, 535100 Băile Tușnad, jud.Harghita, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018