Program de lucru: L-J 730-1600 Vineri 730-1300
Anunț de participare

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al orașului

 

I.Autoritatea finanțatoare: Orașul Băile Tușnad, Cod fiscal: 4245348, Adresa: Str.Oltului nr.63, localitatea Băile Tușnad, județul Harghita, Numărul de telefon: 0266-335006, Fax: 0266-335006, e-mail: primbt@kabelkon.ro, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2015.

II.Reglementări legale privind finanțarea nerambursabilă:

Legea nr. 350 din 2005 - privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 51 din 1998 - privind imbunătățirea sistemului de finanțare a programelor si proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 350 din 2006 - Legea tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 130 din 2006 - privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București.

III. Programul anual al finanțărilor nerambursabile

Suma alocată în vederea finanțării activităților nonprofit de interes general este de 37.000 lei din bugetul local pentru anul 2015, aprobată prin H.C.L. nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Băile Tușnad pe anul 2015.

Finanțarea vizează următoarele domenii:

Domeniul cultură – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor culturale de interes local – 12.500 lei

Domeniul tineret și sport – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor pentru tineret, sportive și recreative – 10.000 lei

Domeniul turism – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor turistice 14.500

Orașul Băile Tușnad organizează o singură sesiune de selecție de proiecte. Durata finanțării: exercițiul financiar 2015

IV. Categorii de solicitanți de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local:

-persoane juridice fără scop patrimonial-asociații și fundații cu activitate nonprofit cu activitate în domeniile respective, constituite conform legii.

V. Locul și termenul de depunere a cererilor de finanțare:

Aplicanții vor depune documentațiile de solicitare a finanțării conform cu Ghidul Solicitantului la secretariatul Primăriei orașului Băile Tușnad din Str. Oltului nr.63, sub formă de documentație scrisă într-un singur exemplar- original și în format electronic  până la data de 05 Noiembrie 2015. (vineri) ora 11.00.(Conform art.20 alin 2. s-a redus termenul de depunere din cauza timpului scurt până la sfârșitul anului 2015). Perioada de evaluare: 10 noiembrie 2015.

Cererea de finanțare și Ghidul solicitantului, sunt puse la dispoziția solicitanților la sediul Primăriei, str. Oltului nr.63, Băile Tușnad sau pe site-ul instituției www.tusnadfurdo.info. Persoana de contact dna. Melles Maria, tel. 0266335006.

Primar – Albert Tibor

 

 

ÎnapoiCalendar evenimente
vremea
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Primăria orașului Băile Tușnad - Strada Oltului nr.114, 535100 Băile Tușnad, jud.Harghita, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018